KANIOWSKA, M. (2019). Baśń o Sinobrodym jako źródło inspiracji dla twórczości scenicznej Beli Bartóka. Edukacja Muzyczna, 6. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/564