SUSKA-ZAGÓRSKA, K. (2019). Zagadnienie interpretacji tekstu w nauczaniu przedmiotu „Emisja indywidualna głosu z metodyk nauczania”. Edukacja Muzyczna, 6. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/562