ŁUKASZEWSKI, M. T. (2019). Inspiracja religijna w dziełach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy. Edukacja Muzyczna, 6. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/560