RENAT, M. (2019). PoczÄ…tki polskiej sonaty skrzypcowej. Edukacja Muzyczna, 6. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/559