GAWROŃSKI, R. (2019). Recepcja koncertów Karola Tausiga w Polsce. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/558