HOTTMAR, M. (2019). Historia lutni oraz zabytki muzyki lutniowej na Słowacji w XVI i na początku XVII wieku. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/557