HOTTMAR, M. (2019). História lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na za iatku 17. storocia. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/556