STOCHNIOL, M. (2019). Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/555