RENAT, M. (2019). Poetyka słowno-dźwiękowa pieśni solowych Grażyny Bacewicz. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/554