STACHURA-BOGUŁAWSKA, A. (2019). Oblicza formy koncertującej w twórczości Edwarda Bogusławskiego w latach 1968–1980. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/553