RENAT, M. (2019). Oblicza polskiej sonaty XX wieku na skrzypce solo. Edukacja Muzyczna, 7. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/552