STOCHNIOL, M. (2019). Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego. W tonie noworomantycznej ekspresji. Edukacja Muzyczna, 8. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/547