SAŁDAN, S. (2019). Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera. Edukacja Muzyczna, 9, 149–158. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.10