ANDRZEJEWSKI, M. (2019). Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja do 1941 roku. Edukacja Muzyczna, 9, 35–48. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.03