ADAMKO, R. (2019). Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku*. Edukacja Muzyczna, 10, 135–149. https://doi.org/10.16926/em.2015.10.07