SCHILLER-RYDZEWSKA, J. (2019). Konwersja narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, czy życiowa konieczność?. Edukacja Muzyczna, 12, 147–167. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.06