Renat, M. (2017). Twórczość skrzypcowa Grzegorza Fitelberga. Edukacja Muzyczna, 12, 53–82. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.02