Gurgul, W. (2024). Tematyka gitarowa na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) i „Przeglądu Muzycznego” (1990–1991). Edukacja Muzyczna, 18, 259–297. https://doi.org/10.16926/em.2023.18.17