GURGUL, W. (2023). Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 20 kwietnia 2022 roku. Edukacja Muzyczna, 17, 291–298. https://doi.org/10.16926/em.2022.17.14