Kołodziejski, M. (2021). Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej. Edukacja Muzyczna, 15, 191–246. https://doi.org/10.16926/em.2020.15.04