Kuzentsova, O. (2020). Twórczość Mykoły Łysenki w dorobku wykonawczym i publicystycznym Galiny Lewickiej. Edukacja Muzyczna, 14, 465–496. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.24