Lis, D. (2020). Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii. Edukacja Muzyczna, 14, 393–416. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.20