Łukaszewski, M. T. (2020). O własnej twórczości kompozytorskiej o tematyce pasyjnej. Inspiracje, teksty, technika kompozytorska, język muzyczny. Edukacja Muzyczna, 14, 313–372. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.16