Renat, M. (2020). Rękopisy utworów skrzypcowych Marcelego Popławskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Edukacja Muzyczna, 14, 265–312. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.14