Kołodziejski, M. (2020). Zdolności muzyczne ustabilizowane a gotowość do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u osób dorosłych w badaniach transwersalnych. Edukacja Muzyczna, 14, 155–197. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.08