Zwierzycka, A. (2020). Goplana Władysława Żeleńskiego. Kilka uwag o stylu opery. Edukacja Muzyczna, 14, 127–153. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.06