(1)
SCHILLER-RYDZEWSKA, J. Refleksja Egzystencjalna I Patriotyczna W twórczości Augustyna Blocha. EM 2019, 13, 37-52.