(1)
GRĄDMAN, L. Muzyka W życiu I twórczości Publicystycznej Gabriela Garcíi Márqueza. EM 2019, 5.