(1)
KANIOWSKA, M. Baśń O Sinobrodym Jako źródło Inspiracji Dla twórczości Scenicznej Beli Bartóka. EM 2019, 6.