(1)
SUSKA-ZAGÓRSKA, K. Zagadnienie Interpretacji Tekstu W Nauczaniu Przedmiotu „Emisja Indywidualna głosu Z Metodyk nauczania”. EM 2019, 6.