(1)
HOTTMAR, M. História Lutny a Pamiatky Lutnovej Hudby Na Slovensku V 16. a Na Za Iatku 17. Storocia. EM 2019, 7.