(1)
STOCHNIOL, M. Antyformalistyczny Rajok Na Recytatora, Cztery Basy, chór Mieszany I Fortepian Dymitra Szostakowicza, Jako Swoisty Dokument Ponurych czasów. EM 2019, 7.