(1)
RENAT, M. Poetyka słowno-dźwiękowa pieśni Solowych Grażyny Bacewicz. EM 2019, 7.