(1)
STACHURA-BOGUŁAWSKA, A. Oblicza Formy koncertującej W twórczości Edwarda Bogusławskiego W Latach 1968–1980. EM 2019, 7.