(1)
RENAT, M. Oblicza Polskiej Sonaty XX Wieku Na Skrzypce Solo. EM 2019, 7.