(1)
SAŁDAN, S. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego I Antropozofia Rudolfa Steinera. EM 2019, 9, 149–158.