(1)
JACZYŃSKI, M. Władysław Żeleński W Pradze. EM 2019, 9, 63–77.