(1)
ANDRZEJEWSKI, M. Muzyka jugosłowiańska – Idea I Jej Realizacja Do 1941 Roku. EM 2019, 9, 35–48.