(1)
ZAHRADNÍKOVÁ, Z. Antyfony Maryjne Antona Aschnera. EM 2019, 9, 19–33.