(1)
STACHURA-BOGUSŁAWSKA, A. Igor Strawiński I Wacław Niżyński artyści Wizjonerzy U Progu Nowej Epoki. EM 2019, 10, 221–243.