(1)
KARWASZEWSKA, M. Czwarta Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego Jako Przejaw „muzyki W muzyce”. EM 2019, 10, 93–105.