(1)
SCHILLER-RYDZEWSKA, J. Konwersja Narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, Czy życiowa konieczność?. EM 2019, 12, 147–167.