(1)
BABULEWICZ, K. O Traktorze pędzącym W Rytm Kalinki. Folklor W Filmach Animowanych Europy Środkowo- -Wschodniej powstałych W Latach 1949–1984. EM 2019, 11, 61–80.