(1)
Renat, M. Twórczość Skrzypcowa Grzegorza Fitelberga. EM 2017, 12, 53-82.