(1)
Gurgul, W. Tematyka Gitarowa Na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) I „Przeglądu Muzycznego” (1990–1991). EM 2024, 18, 259-297.