(1)
GURGUL, W. Sprawozdanie Z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów I Młodych Naukowców „Oblicza Gitary W Badaniach naukowych”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa, 20 Kwietnia 2022 Roku. EM 2023, 17, 291-298.