(1)
Kołodziejski, M. Heterogeniczność myślenia O Audiacji W świetle Eksploracji Naukowego Statusu Teorii Uczenia Się Muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania W kontekście Wczesnej Edukacji Muzycznej. EM 2021, 15, 191-246.