(1)
Lis, D. Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – Zarys Biografii. EM 2020, 14, 393-416.