(1)
Renat, M. Rękopisy utworów Skrzypcowych Marcelego Popławskiego Ze zbiorów Biblioteki Narodowej W Warszawie. EM 2020, 14, 265-312.