(1)
Kołodziejski, M. Zdolności Muzyczne Ustabilizowane a gotowość Do Improwizacji Harmonicznej I Rytmicznej U osób dorosłych W Badaniach Transwersalnych. EM 2020, 14, 155-197.